För att hålla vattnet rent och klart i din pool behövs ett sandfilter och en pump. Poolens mekaniska rening sker genom poolfiltret, som filtrerar partiklar ner till ca 25 µm (tusendels mm). Centralventilen på filtertanken styr vattenflödet genom filtret. Efterhand som smuts fastnar i filtret ökar mottrycket, som avläses på centralventilens manometer, så måste man backspola. Backspolning bör göras när trycket ökat till ca 0,2 bar sedan senaste backspolning.

Tillverkade av glasfiberarmerad polyester eller polyeten, vilket gör dem mycket driftsäkra. Polyeten och glasfiberarmerad polyester är tåligt mot mekaniskt slitage. Centralventilen (6-vägs) på filtren är tillverkade av ABS-plast, med anslutningar till pump, pool och avlopp. Backspolning av filtret sker enkelt genom att vrida handtaget på centralventilen. Vattenflödet i sanden vänds då och för med sig det smutsiga spolvattnet ut genom ventilens avloppsuttag.

Pahlén Filtrering Premium 3.5x7-4x8 1-fas

SKU: 34331S
24 990,00 krPris