UV-lampor:

Auto-UV titan från Pahlén tar bort skadliga bakterier i poolen. Med UV-rening kan du sänka poolens klorhalt till en lägre nivå, ca 0,5ppm mot normala 0,8-1,0ppm. Auto-UV titan är konstruerad för desinfektion av vatten i pooler. Med Auto-UV titan kan du minska vattnets klorhalt med upp till 70% samt reducera halten bundet klor.

Auto UV 75 Titanium

SKU: 417760
22 042,00 krPris